Deze site gaat de geschiedenis van de familie Verweel, onstaan in Strijen in het jaar 1450, beschrijven. 

De achternaam Verweel komt niet veel voor. Zo waren er in 1947 slechts 141 naamdragers in Nederland. In 2007 waren dit er nog steeds maar 202 (Bron: Meertens). Verdeeld over heel Nederland, met concentraties rond Rotterdam, Amsterdam, Alkmaar en Assen. De naam Verweel is dus zeldzaam. Bovendien is de naam Verweel al heel oud. Veel achternamen zijn pas ontstaan toen Napoleon dit ging verplichten in 1811. De naam Verweel bestaat al sinds 1450! Er is een familie Verweel onstaan in Zuid-Holland, en een familie Verweel in Noord-Holland. Vooralsnog heb ik nog geen verband gevonden tussen deze twee families. Verder heb ik nog een aantal Verwelen gevonden in Amsterdam en Leiden zonder gevonden connecties met de 2 families. Wie weet lukt het ooit nog de laatste puzzelstukjes te vinden ;-) 

Vooralsnog stammen bijna alle Verwelen dus af van 2 stamvaders! 

Deze site zal gaan bestaan uit 4 'hoofdstukken':

 
Ben jij een Verweel? Mail dan je e-mailadres naar kees.verweel@gmail.com zodat ik kan uitnodingen voor MyHeritage, de site waar ik mijn onderzoeksresultaten heb gepubliceerd!

 

Laatste update: 7 augustus 2017