1485-1700

 

We schrijven 1485...... Arien Andriesz, nog geen jaar oud en geboren in het gehucht Rijsoord vlakbij Ridderkerk, komt met ouders Andries Claesz en Neeltken Claesz in Strijen wonen. De Hoeksche Waard was enkele tientallen jaren daarvoor getroffen door de verwoestende Sint Elisabethsvloed van 1421. Strijen lag hierdoor ineens op een eiland, en op enkele polders en wat dijken na was de hele Hoeksche Waard weggevaagd door deze vloed. In 1437 werd het 'Oudeland van Strijen' ingepolderd. Strijen was de grootste gemeente van de Hoeksche Waard. Tussen 1521 en 1550 was Arien Andriesz Heemraad van Strijen, Schepen van Strijen en Kerkmeester van Strijen. 

"Adriaen Andriesz, 52 jaar, geboren in Rijsoert, mer es met luiegecomen wonen in Stryen als hij boven een jaar nijet en out was, endesedert heeft hij in Strien geweest , heeft wel gesien twee parcelendijcken, oost van de kercke van Strien, nae de Gleede toe ende teenstuckgen dijck was, bewassen mit ruijchte, twelck hij getuijge wesendegeleden wel 25 jaeren Heijlich geest meester van Strien heeft helpenverhuijren om 3 blanken sjaers. t Ene heette t Brouck en tander ClaesDuynen twelk 2 of 3 boegschoten suijt van t Brouck lag. In oude Heilige-geest-brieven heeft hij wel over Broekse sluizenhoren lezen. Weda had hier misschien gelegen, maar zeker wist hij tniet, ook niet wat Wieldrecht betreft. Hij was vaak schepen van Strien geweest. Hem deugt, dat alle schepen met alle getijden aan de dijk van Strien konden aanleggen, d.i. waar nu de Oude Haven achter het dorploopt."

1530

 

Bastiaan Adriaen Andriesz, geboren omstreeks 1530 en zoon van Arien Andriesz en Mariken, Schepen van Strijen 1580-1599,  trouwde omstreeks 1561 met Byateris Ingens (gedoopt op 12 januari 1548 te Strijen). Ze kregen 5 zonen en 2 dochters, die ze de achternaam Verweel gaven. Hier is de naam Verweel dus onstaan. Zeer waarschijnlijk woonden Bastiaan Adriaen Andriesz en Byateris Ingens aan één van de twee 'Welen' of 'Wielen' in Strijen. Deze wielen zijn watertjes onstaan achter de dijkdoorbraken tijdens de Sint Elisabethsvloed in 1421. De naam Verweel komt in de oude archieven ook voor als Van de Weel, van de Waal en van de Wael. De dijk in Strijen die langs de twee wielen loopt is de Weelsedijk. 

De vetgedrukte namen zijn onze directe voorouders

Uit het huwelijk van Bastiaen Adriaen Andriesz en Byateris Ingens:

  1. Crijntje Bastiaenz Verweel (geb circa 1565) x Thomas Aerts Crayesteyn (geb circa 1560)

  2. Inghen Bastiaenz Verweel (geb circa 1566) x Lijntge Leendertsz van Will - geen nakomelingen bekend

  3. Hendrick Bastiaenz Verweel (geb circa 1570 - overleden 1638) - geen nakomelingen bekend

  4. Adriaantje Bastiaensdr Verweel (geb circa 1571) x Dirck Dircksz van van Driel (ged 10 okt 1570)

  5. Andries Bastiaensz Verweel (ged 12 feb 1573) x Neeltje Jansz Jooste van Strijen (geb circa 1590), volg hier >>

  6. Anthonis Bastiaensz Verweel (ged 14 okt 1584) x onbekend, volg hier >>

  7. Adriaen (Arij) Bastiaensz Verweel (ged 12 dec 1588) x Lijntje Leenders Clootwijck (geb circa 1586), volg hier >>